Cluster 14 – Gerardus Vollenbroek (Hasselo 1740)

We vermoeden dat Gerardus Vollenbroek het enige kind is van Gerardus Vollenbroock & Joanna Francke, zie hoofdstuk Voorouders 1600-1750- Generatie 3 – Dulder. We hebben geen doopakte van hem en ook geen overlijdensakte. Wat we wel hebben zijn huwelijks- en doopaktes waaruit we de samenstelling van zijn gezin  met Maria Wansing kunnen samenstellen. Vollenbroek nakomelingen uit dit gezin hebben we niet kunnen vinden, maar het vermelden van dit gezin is zinvol voor eventuele toekomstige studie, vooral als de matriarchale kant van het nakomenlingenschap meer in beeld wordt gebracht.

Generatie 4 – Dulder – Gerardus Vollenbroek (1740) en Maria Wansing (1740)

Gerardus Vollenbroek huwt in 1770 Maria Wansing uit Dulder. Hun huwelijksakten luiden als volgt:

Burgerlijk huwelijk: Man: Gerrit Vollenbroek, uit Dulder; Vrouw: Maria Wansink, uit Dulder; Ondertrouw: Oldenzaal, 11-02-1770; Huwelijk: Oldenzaal, 25-02-1770

Kerkelijk huwelijk: 1770 – 26 Feb. conjuncti sunt in facie Ecclesiae Gerardus Vollenbroek et Maria Wansing, Dulderen

Samen kregen zij vier dochters en twee zonen:

Joanna Euphemia : Doop: 1771 – 7 jan. babtizata est Joanna Euphemia filia Gerardi et Mariae Vollenbroek, susc. GerardusBaumeister et Euphemia Vollenbroek. Dulderen . Gehuwd met Gerrit Oude Wiefferink, huwelijksaktie ontbreekt. Overlijden: (1769-1844)

Euphemia (1771-1838) , RK Doop : 1772 – 17 apr babtizata est Euphemia filia Gerardi et Mariae Vollenbroek, susc. Adolphus Vollenbroek et Susanna Wansing. Dulderen. RK huwelijk: 1794 – 26 feb contraxerunt matrimonium Adolphus Rientjes et Euphemia Vollmbroek, testes R[evern]dusD[omi]nus Pastor Joannes H. Helter et Maria Quaink. (parochie Ootmarsum) Burgerlijk huwelijk: Man: Adolf Rijntjes, uit Ootmarsum (ger.) Zoon van wijlen Hendricus Rijntjes en Maria Steffens; Vrouw: Fenneken Vollenbroek, uit Dulder Dochter van Gerrit Vollenbroek en wijlen Maria Wansink; Ondertrouw: Oldenzaal, 04-02-1794; Huwelijk: Ootmarsum,23-02-1794 Overlijden: Voor 1811.

Agatha : Doop : 1775 – 16 Julii babtizata Agatha filia Gerardi et Mariae Vollenbroek, susc. Catarina opt Loo. Dulder Er is geen huwelijksaktie van haar en omdat er ook geen overlijdensakte is zal zij voor 1811 gestorven zijn. 

Maria ; Doop: 1778 – 5 Jan. babtizata Maria filia Gerardi et Mariae Vollenbroek, susc. Gerardus Volmerinck et Euphemia Vollenbroek. Dulder  Overlijden : (1780-1860)

Bernardus : Doop: 1780 – 8va Nov. babtizatus Bernardus filius Gerardi et Mariae Vollenbroek, susc. Joannes Vollenbroek et Joanna Vol. opt Loo. Overlijden: (1780-1834)   Van hem is verder niets bekend.

Stephanus : RK doop : 1785 – 26 Octobris babtizatus Stephanus filius Gerardi et Mariae Vollenbroek, susc. Wilhelmus Vollenbroek et Susanna Volmerinck. Overlijden:(1785-1860) Bij zijn overlijden was hij ‘rustend pastoor’, aldus de overlijdensakte. Verder is over hem een bericht te vinden in de Nederlandsche Staatscourant van 22-12-1852, waarin hem pensioen wordt toegekend.

Meer informatie over deze cluster hebben we niet. Hij is toch geplaatst ten behoeve van toekomstige onderzoekers van de geschiedenis der Vollenbroeken met betrekking tot de matriarchale tak van de familie.