Alle Vollenbroek families katholiek?

Protestantisering van Twente

Over de reformatie in Twente verscheen in 1984: P.H.A.M. Abels, ‘De broederen van Twenthe: een studie van de eerste Twentse dominees (1597-1678)’. Dat boek heeft menige lezer de overtuiging bijgebracht dat er boven de grote rivieren geen tweede gebied is aan te wijzen waar het katholicisme zich onder de reformatie zo goed heeft gehandhaafd als in Twente. Van die overtuiging blijft in het boek ‘Ketters en papen in Twente’, geschreven door de Twentse arts en historicus Te Lintelo niet veel over. Grondige bronnenstudie heeft hem tot de conclusie gebracht dat het voornamelijk factoren van buitenaf zijn geweest, die gemaakt hebben dat de helft van Twente door de reformatie protestant werd en de rest katholiek bleef, waarbij regionaal de verhoudingen sterk verschillen, bijvoorbeeld Oldenzaal bleef een katholiek bolwerk oa door lange bezetting door Spaanse troepen en de rol van bisschop Rovenius. Maar of katholiek versus protestant ook families uiteen dreef, komt niet goed uit de verf in het boek. Voor zover bekend zijn alle Vollenbroek families katholiek gebleven.

Als er protestante families Vollenbroek zijn horen we dat graag van u.

Overigens komt de naam Vollenbroek maar één maal voor als pastoor, dat is Stephanus Vollenbroek (1785-1860), pastoor in Rijssen. In het boek van WGAJ  Roring `Kerkelijk en wereldlijk Twente` uit 1909 is over pastoor Stephanus Vollenbroek op blz 172 het volgende te lezen: ‘Stephanus Vollenbroek, te Dulder geboren, uitstekend zanger en musicus, werd wegens ziekte in 1852 ontslagen en stierf in 1860’’. Ook is in de Nederlandsche Staatscourant van 22-12-1852 te vinden dat Stephanus Vollenbroek, geboren op 26 October 1785 te Deurningen, ‘uit hoofde van hoogen ouderdom’ pensioen wordt verleend ‘ter somma van 600 gulden, wegens 42 jaren, 11 maanden en 17 dagen dienst’. Nog meer hulde wordt hem gebracht in het Nieuw Amsterdamsch handels en effectenblad van 23-11-1860, zie hier.